събота, 3 април 2010 г.

Алени следи


GARY MOORE - Empty Rooms


Лъч разделя въздуха във стаята -
безмълвна е във нея светлината.
Във гамата на сивото - осеяна дъгата, 
се мръщи иронично на стената.

Счупено - стъклото на прозореца,
играе си с безцветни молекули.
Умирайки във детски смях се нижат
частици от невинност, но разголени.

Вратата скърца - плахо незатворена,
и пантите - в сълзи ръждиви
проплакват. Вятърът с безмълвие 
отнася мислите лениви.

Стрелките вече не тик-такат,
картините не вдъхват смисъл.
Единствено следите багрят се във алено
и стаята пресичат все улисано ...

2.04.2010г.
Вр.