четвъртък, 8 октомври 2015 г.

Червен кръст

Като дърво на кората си имам
кръст червен, нарисуван от хора.
На онези без кръстове кимам
и без корени търся опора.

- Искаме същата тази украса!
- Но цената е твърде трагична.
Не знаете - казвам с гримаса -
че белязана значи различна!

08.10.2015 г.
С.

четвъртък, 1 октомври 2015 г.

Върни се!

Аз дадох ти живота си
и след теб остана тишина.
Надянала с мълчание хомота си,
сред думи глуха аз снова.
Напред-назад и наобратно -
пътека издълбах във таз душа,
но без пътека в хоризонта ми
без живота на къде ли да вървя.
И сълзите си в жълтици да превърна
не мога да си купя нов живот.
Животе мой, как да си те върна,
че без тебе туй не е живот!

01.10.2015 г.
С.