четвъртък, 4 февруари 2016 г.

Пробуждане

Очите привикнаха с тъмното,
нощта ми отново е ден.
Предпочитам да срещна отвъдното
наместо от теб да съм в плен.
Отляво във мене - жарава,
горях и отново - горя.
Нощта ми е ден, но тогава
след утрото чак ще заспя.
Очите обикнаха тъмното,
но не мога без ден да раста.
Отляво във мене е утрото.
Горях. И без теб ще горя.

04.02.2016 г.
С.